Yhdistyksen säännöt - tiivistettynä

1

Yhdistyksen nimenä on Joensuun Postimerkkeilijät r.ry. ja sen kotikunta on Joensuun kaupunki.

2

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää postimerkkien keräilyä kokousten, näyttelyiden, esitelmien ja julkaisutoiminnan avulla, hankkia varoja näihin tarkoituksiin järjestämällä huutokauppoja ja arpajaisia, sekä työskennellä alalla esiintyviä epäkohtia vastaan. Yhdistys hankkii tarvittaessa toimintaa varten asianomaisen luvan. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Filatelistiliitto r.y:hyn.

3

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen yhdistyksen tarkoitusperiä harrastava henkilö. Yhdistys voi myöskin valita kannattaviksi tai kunniajäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen liittymis- ja jäsenmaksun määrää vuosikokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan ja käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamattta.

4

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena kahdeksanjäseninen johtokunta, josta kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä, jotka vuosikokouksessa valitaan vuodeksi kerrallaan,ja valitsee yhdistyksen hallitus keskuudestaan tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen neljän jäsenen saapuvilla ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ääänten mennessä tasa voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.